Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioural Science Institute (B.S.I); leerstoel De leerstoel ‘Perception and Action Problems’ en de leerstoel Ondersteunde Communicatie

Doelstelling

Het onderzoek evalueert, ontwikkelt en draagt over ‘Film als middel voor Ondersteunde Communicatie (FaOC)’ voor normaal intelligente kinderen die door een motorische beperking niet (goed) in staat zijn om zich in spraak, gebaren(taal) en schrift uit te drukken. FaOC is ontwikkeld ter ondersteuning en verbetering van de communicatieve competenties (i.c. de expressieve taal en vertelvaardigheid, gespreksvaardigheid) van de kinderen/jongeren en hun gesprekspartners.

De effectiviteitstudie onderzoekt in welke mate de inzet van FaOC leidt tot verbetering van mondelinge (i.c. expressieve) taal-vertelvaardigheid van de doelgroep en hun partners, door een vergelijking te maken tussen verhalen vertellen en deelnemen aan een gesprek (gestuurd door opdrachten en taken uit de doorlopende leerlijn mondelinge/ expressieve taal-vertelvaardigheid).

Onderzoeksvragen

In het evaluatie onderzoek willen we aantonen dat de kinderen na het ‘narrative discourse interventie” programma met FaOC’, waarbij FaOC wordt ingezet als interventie, communicatief competenter, vertelvaardiger en gespreksvaardiger zijn dan na de interventie zonder FaOC.

De centrale vraag van het onderzoek luidt:

Wat is het effect van de “narrative discourse interventie” met FaOC op mondelinge (i.c. expressieve) taal-/vertelvaardigheid (een component van communicatieve competentie) van de kinderen en jongeren met een motorische beperkingen die niet, nauwelijks of zeer moeilijk verstaanbaar praten en ook geen/moeilijk gebaren(taal) kunnen gebruiken door hun motorische beperking (spasticiteit)?

Praktijk en onderzoek

Flankerend aan de effectiviteitsstudie loopt het praktijkproject ‘Mijn Film, Mijn Verhaal’. Dat praktijkproject ontwikkelt de lesmethode “Mijn Film, Mijn Verhaal” voor de doorlopende leerlijn Taal.

Deze samenwerking tussen praktijk en wetenschap biedt de praktijk-kennis aan de wetenschap en de kennis uit de wetenschap wordt direct toegepast in de praktijk.

Meer informatie: Mascha legel
mascha@etnosfilm.nl

www.beweginginzicht.nl

Promotoren: Prof. Dr. Bert Steenbergen en Prof. Dr. Hans van Balkom

Reactie formulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht