‘Mijn Film, Mijn Verhaal’

Sommige kinderen en jongeren kunnen door hun lichamelijke beperking of ziekte moeilijk of niet spreken. Hierdoor kunnen zij zich vaak onvoldoende duidelijk maken. Binnen het project “Mijn Film, Mijn Verhaal” gaan kinderen en jongeren zelf films maken vanuit hun eigen perspectief. Deze zelfgemaakte films kunnen zij dan vervolgens inzetten als ondersteuning bij hun communicatie en het vertellen van hun verhaal: Film als Ondersteunend Communicatie middel (FaOC). Een methodiek die is ontwikkeld door Mascha Legel.

Deze FaOC methode zal tijdens het project worden doorontwikkeld tot een nieuwe lesmethode “Mijn Film, Mijn Verhaal”, bedoeld voor het expressieve taalvaardigheid-onderwijs. Door het ontwikkelen van een lesmethode gebaseerd op het idee van FaOC verwachten wij deze doelgroep een communicatiemiddel aan te kunnen reiken, waarmee zij met meer vertrouwen kunnen communiceren en participeren binnen de maatschappij.

Film biedt hen de mogelijkheid om zelf als regisseur, cameraman/vrouw én editor hun verhaal te vormen en te vertellen, in beeld en woord.

Het is een project welke in nauwe samenwerking zal plaats vinden met de deelnemers, het thuisfront, revalidatiecentrum en de school.
Het project is voor kinderen en jongeren van 5 tot 18+ jaar,

Aanmelden voor het project, klik hier.

Voor informatie:
Mascha Legel
0642242933
mascha@etnosfilm.nl