Project Mijn Film, Mijn Verhaal

Het project  Mijn Film, Mijn Verhaal!

Binnen het project ‘Mijn film, mijn verhaal’ wordt een lesmethode “Mijn Film, Mijn Verhaal” ontwikkeld, gebaseerd op de methode Film als middel voor Ondersteunde Communicatie (FaOC), die is ontwikkeld door Mascha Legel.

Binnen het project gaan de kinderen en jongeren zelf films maken. Deze films kunnen ze vervolgens gebruiken als ondersteunend communicatiemiddel om hun verhalen te vertellen.

Het project richt zich op kinderen van vijf tot achttien jaar met een gemiddelde/normale intelligentie, die lichamelijk beperkt zijn en slecht of nauwelijks sprekend zijn. Echter zijn er verschillende doelgroepen (zoals kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking) betrokken om te zien hoe zij de methode kunnen gebruiken.

Het doel van het project is het verbeteren van de communicatie, het gevoel van eigenwaarde en de deelname aan de maatschappij, door de doelgroep. Binnen 3 jaar willen we een lesmethode “Mijn Film, Mijn Verhaal” hebben ontwikkeld die aansluit op het lopend taal-onderwijs. Zo kunnen deze kinderen een nieuwe methode van ondersteunde communicatie gaan hanteren binnen het onderwijs en in de maatschappij.’

Het project bestaat uit een praktijkdeel en een onderzoeksdeel.

Het project is een samenwerking tussen:

Stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Radboud Universiteit Nijmegen, leerstoel Gehandicaptenzorg, leerstoel Ondersteunde Communicatie (Behavioural Science Institute (B.S.I.)

Project is gefinancierd door: